Executive Order No. 23 S. 2016 


ORGANIZING THE EXPANDED UGNAYANG BARANGAY AT SIMBAHAN (UBAS)
TECHNICAL WORKING GROUP (TWG) AS SOCIAL FACILITATOR UNDER THE MASA
MASID (Mamamayang Ayaw Sa Anomalya, Mamamayang Ayaw Sa Iligal na
Droga) PROGRAM 


 


 

Tell us what you think. Comment Below