Executive Order No. 23 S. 2016

Executive Order No. 23 S. 2016  ORGANIZING THE EXPANDED UGNAYANG BARANGAY AT SIMBAHAN (UBAS) TECHNICAL WORKING GROUP (TWG) AS SOCIAL FACILITATOR UNDER THE MASA MASID (Mamamayang Ayaw Sa Anomalya, Mamamayang Ayaw Sa Iligal na Droga) PROGRAM